Школа у наш час

Директор:

Вотінцева Любов Сергіївна

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

"Відмінник народної освіти" (1990)

Двічі "Соросівський вчитель" (1994, 1995)

за Програмою підтримки освіти в галузі точних наук Міжнародного фонду Джорджа Сороса "Відродження"

"Заслужений вчитель України" (2000)

згідно з Наказом Президента України Леоніда Кучми


Заступник директора:

Яковюк Любов Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист


Заступник директора:

Унтілова Ольга Василівна

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель


Секретар:

Барбара Вікторія Григорівна


Головний бухгалтер:

Посмітна Людмила Миколаївна


Фахівець з бухгалтерського обліку:

Кривоконь Тетяна Борисівна


Завідувач господарської частини:

Фоміна Любов Іванівна


Фахівець з охорони праці:

Борзова Любов Андріївна


Завідувач бібліотеки:

Дмитренко Ніна Іванівна

Олександрійське училище культури (1976)

Спеціаліст першої категорії


Педагог-організатор:

Ткач Олена Григорівна

Харківська академія культури (1999)

Спеціаліст вищої категорії


Соціальний педагог, практичний психолог:

Козицька Людмила Петрівна

Київський національний педагогічний університет

Спеціаліст вищої категорії


Логопед-дефектолог:

Долгопята Людмила Василівна

Київський державний педагогічний інститут (1971)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист


Методичне об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики:

Гадяцька Олена Андріївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1982)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель; вчитель математики

Яковюк Любов Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1987)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; вчитель математики

Комарова Вікторія Миколаївна

Дніпропетровський національний університет (2001)

Спеціаліст вищої категорії; вчитель математики

Друзенко Сергій Володимирович

Кіровоградський державний педагогічний університет (2013)

Спеціаліст, вчитель фізики та інформатики


Методичне об'єднання вчителів природничого циклу:

Унтілова Ольга Василівна

Кіровоградський державний педагогічний університет (2001)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель; вчитель біології

Вотінцева Любов Сергіївна

Полтавський державний педагогічний інститут (1978)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; вчитель біології

Браче Олександр Євгенович

Дніпропетровський державний університет (1989)

Спеціаліст першої категорії; вчитель біології

Гайдук Тетяна Володимирівна

Дніпропетровський державний університет (1975)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; вчитель хімії

Добровольська Юлія Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1993)

Спеціаліст вищої категорії; вчитель географії


Методичне об'єднання вчителів історії:

Слонь Ірина Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1989)

Спеціаліст другої категорії

Омельчиков Андрій Юрійович

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1996)

Спеціаліст першої категорії


Методичне об'єднання вчителів української мови та літератури:

Пристайко Оксана Миколаївна

Київський державний педагогічний інститут (1996)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Петрова Ольга Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1987)

Спеціаліст першої категорії

Гривнак Світлана Володимирівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1985)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель


Методичне об'єднання вчителів російської мови та світової літератури:

Кочубей Віра Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1982)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Кохнюк Ніна Анатоліївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1987)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель


Методичне об'єднання вчителів англійської мови:

Орел Людмила Євгенівна

Горлівський державний педагогічний інститут (1989)

Спеціаліст вищої категорії

Чернявська Тетяна Анатоліївна

Дніпропетровський державний університет (1998)

Спеціаліст вищої категорії

Пилипенко Ірина Дмитрівна

Київський державний педагогічний інститут (1973)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Мезинець Мирослава Мирославівна

Кіровоградський державний педагогічний університет (2000)

Спеціаліст вищої категорії


Методичне об'єднання вчителів фізичної культури:

Шурхал Віталій Петрович

Чернігівський державний педагогічний інститут (1988)

Спеціаліст першої категорії

Татарін Артем Вадимович

Кіровоградський національний педагогічний університет (2011)

Спеціаліст другої категорії


Методичне об'єднання вчителів початкової школи:

Білан Людмила Григорівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1985)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Гладковська Зоя Володимирівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1983)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Ковалевська Ірина Сергіївна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1988)

Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Перепльотчикова Лариса Павлівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1988)

Спеціаліст вищої категорії

Лещенко Лариса Петрівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут (1992)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Лавінюкова Світлана Леонідівна

Кіровоградський державний педагогічний інститут

Спеціаліст вищої категорії


Вчитель музики, художньої культури:

Артем'єва Лариса Василівна

Харківська академія культури (1999)

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель


Вчителі трудового навчання:

Кохнюк Ніна Анатоліївна

Омельчиков Юрій Андрійович


Профспілковий комітет:

Браче О.Є., Слонь І.М., Ковалевська І.С., Барбара В.Г., Мезинець М.М., Комарова В.М., Татарін А.В.


Батьківський комітет (керівництво):

Конюшенко Сергій Анатолійович

Горічева Інга Григорівна


Голова Ради ветеранів школи:

Комарова Любов Петрівна


Якісний склад педагогічного колективу:

Всього у школі працює 34 вчителя з вищою педагогічною освітою.

Мають категорію: вища - 25, перша - 4, друга - 2, спеціаліст - 3.

Почесне звання "Заслужений вчитель України" - 1 (Вотінцева Л.С.)

Педагогічне звання "Вчитель-методист" - 7

(Вотінцева Л.С., Яковюк Л.М., Гладковська З.В., Ковалевська І.С., Гайдук Т.В., Кочубей В.М., Долгопята Л.В.)

Педагогічне звання "Старший вчитель" - 10

(Унтілова О.В., Лещенко Л.П., Гадяцька О.А., Білан Л.Г., Цехоцька А.Є., Кохнюк Н.А., Артем'єва Л.В., Пилипенко І.Д., Пристайко О.С., Гривнак С.В.)

Знак "Відмінник освіти України" - 3

(Вотінцева Л.С., Гладковська З.В., Гайдук Т.В.)

Основні завдання педагогічного колективу:

Практичне впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дитини та запитів вчителя на основі діагностування. Активізація творчої ініціативи вчителів. Зміцнення соціального авторитету навчального закладу.

Виховання загальнолюдських цінностей: культури, духовності, патріотизму, етики, гуманізму. Формування гармонійно розвинтуої особистості дитини. Розвиток розумових і творчих здібностей.

Забезпечення фуекціонування дієвих органів учнівського самоврядування в закладі.

Вдосконалення системи роботи з відродження національної культури, вивчення народних традицій. Пропаганда кращих духовних надбань українського народу. Формування здорового образу життя.

Розвиток системи роботи психологічної служби з метою підвищення психологічної культури. Вдосконалення індивідуальності дитини, корекція відхилень.

Тісна співпраця з батьками у творчому пошуку ефективних форм і методів виховання дитини. Робота батьківського лекторію.

Впровадження в практику роботи особистісно-орієнтованого підходу у навчанні й вихованні дитини.

Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та довузівської підготовки.

Подальша робота над формуванням моделі закладу "Школа сприяння здоров'ю".


Non-commercial project created in volunteer partnership with Max Kulikoff Studio © Copyright 2011-2018 ~ Александрийская средняя школа №2 имени Горького ~ All rights reserved